Actievoorwaarden

  • Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen vooraf toestemming voor deelname te vragen aan hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s).
  • U ontvangt Dagblad van het Noorden voor de overeengekomen periode. Hier na stopt de bezorging automatisch bij een proefabonnement. Voor overige abonnementen wordt het abonnement na afloop van de eerste overeengekomen periode stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
  • Het aanbod is van toepassing als u de laatste zes maanden geen abonnement op Dagblad van het Noorden heeft gehad.
  • De actie is niet geldig in combinatie met andere acties of aanbiedingen.
  • Het Dagblad van het Noorden behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen de actie(-voorwaarden) te wijzigen en/of te beëindigen.
  • Door deelname aan deze actie verklaart u zich akkoord met deze actievoorwaarden.
  • De algemene voorwaarden van NDC mediagroep zijn van toepassing op deze actie.
  • De volledige abonnementsvoorwaarden kunt u vinden op mijn.dvhn.nl.
  • Ik ga er mee akkoord dat mijn gegevens tot wederopzegging worden opgenomen in het adressenbestand van NDC mediagroep B.V. en gebruikt mogen worden om mij te informeren over andere producten en aanbiedingen van NDC mediagroep B.V.
  • Ik ga er mee akkoord dat mijn gegevens tot wederopzegging mogen worden gebruikt voor analysedoeleinden ten behoeve van het verbeteren van de producten/processen van NDC mediagroep B.V.